Oferta

Prace w przemyśle

MONTAŻ:

– znaków, anten, oświetlenia
– reklam, bilbordów
– rusztowań, podestów, barier

MYCIE I CZYSZCZENIE:

– kominów, silosów
– konstrukcji stalowych
– hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni
– piaskowanie, hydropiaskowanie
– mycie elewacji
– odkurzanie, odpylanie konstrukcji

KONSERWACJA:

– konstrukcji żelbetowych
– konstrukcji metalowych
– antykorozyjna

INNE:

– cięcie i wiercenie techniką diamentową
– transport z wykorzystaniem technik linowych
– spawanie wysokościowe
– ekspertyzy i fotodokumentacje
– przeglądy sprzętu ochrony indywidualnej (SOI)

Arborystyka

– prześwietlanie koron, cięcia formujące
– osuwanie posuszu, jemioły, odłamów
– osuwanie kolizji i zagrożeń,
– ścinka sekcyjna drzew trudno dostępnych.
– usługi frezowania pni
– prowadzimy inwentaryzacje dendrologiczne
stanowiące uzupełnienie dokumentacji projektowych
– prowadzimy pracę na obiektach w pisanych do rejestru
zabytków
– pomagamy w uzyskaniu pozwoleń na wycinkę drzew
i krzewów, oraz wszelkich formalności.